O medycynie

Tematyczna witryna internetowa!

07
Jul

Pielęgniarki

Pielęgniarki
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Pomoc dla lekarzy – niezastąpione pielęgniarki
Jakakolwiek grupa zawodowa, która egzekwuje zadania związane z zobowiązaniem za innych ludzi kieruje się regulaminem moralnym. Etyka powinna przyświecać zwłaszcza takim działaniom, jakie są związane z człowieczym zdrowiem oraz życiem. Stoi również u podstaw medycyny. Wszyscy wiemy, czym jest przysięga Hipokratesa, składana przez lekarzy, którzy wprowadzają pracę, tak jak rozpoznawalna jest zasada głosząca, że przede wszystkim nie trzeba szkodzić. To filary medycyny, na jakich opiera się od czasów antycznych. Reguły etyczne medycyny pozostają aktualne bez względu od upływu czasu. Powinien kierować się nimi każdy lekarz. Jak najbardziej, wspomniane reguły są nadzwyczaj ogólne, jednak nakreślają najistotniejsze powinności oraz bariery, jakim podlega pomagający chorym doktor oraz jego pielęgniarki. Wśród innych, znacznie bardziej szczegółowych wypada zamienić obowiązek dochowania tajemnicy medycznej. Pacjent poddawany leczeniu musi czuć się bezpiecznie i mieć pojęcie, że żadna z kwestii dotyczących stanu jego zdrowia nie dostanie się w niepowołane ręce. Tylko wtenczas proces diagnozy oraz leczenia będzie przebiegał porządnie, albowiem we współpracy z chorym rozpatrywanym jako podmiot, a nie przedmiot oddziaływań lekarskich. W ostateczności to człowiek w medycynie jest najistotniejszy, o czym nie można zapominać, jeśli medycyna ma w dalszym ciągu opierać się na etyce. W celu dostosowania bezustannie poszerzającej się teoretycznej oraz praktycznej wiedzy lekarskiej skonstruowano liczne klasyfikacje, jakie porządkują dużo zagadnień z aspektu leczenia i diagnostyki.


Comments are closed.